Torrent
Vall Companys
Empresses del Grup Vall Companys

El Grup Vall Companys és un grup agroalimentari líder a Espanya, de caràcter familiar i fundat el 1956, que centra les seves activitats a la producció de porcí, avícola i vacú, i en les farines panificables.

Gràcies a un model operacional que integra totes les fases del procès productiu, i a la implantació de sistemes d'informació d'última generació a totes les mecàniques de treball, s'aconsegueix garantitzar una traçabilitat completa a tots els processos, a més d'una alta seguretat alimentària i una qualitat òptima i constant al producte final.Traçabilitat

Control des de l'inici

La divisió avícola del Grup Vall Companys segueix un procès de producció completament integrat, des de la reproducció i posta dels ous per part de gallines de races pures, passant per l'incubació i naixement amb un exhaustiu control veterinari, finas a la cria dels animals seguint estrictes normatives d'higiene i benestar animal.

El sacrifici es realitza a les instal·lacions de Torrent i Fills a Mataró sota alts criteris d'higiene i manipulació de matèries primeres, assegurant un producte íntegre i amb una traçabilitat completa fins l'origen.

Traçabilitat Vall Companys Envasat Despecejament Escorxador Transport Salut animal Maneig animal Alimentació Genètica